In Media

Kazakh TV, Kazakhstan
8 May 2018
Vlast, Kazakhstan 
22 January 2015
Capital Newspaper, Kazakhstan 
25 September 2014
Expert Magazine, Kazakhstan
1 June 2014
Forbes Magazine, Kazakhstan
25 December 2013
Almaty TV, Almaty, Kazakhstan 22 December 2013